1) nejedná se o hlídané parkoviště

2) provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poškození vozidla třetí osobou

3) uživatel vozidla je povinnen zajistit vozidlo proti krádeži

4) uživatel vozidla je povinnen zajistit vozidlo proti samovolnému rozjetí

5) vozidlo nacházející se na parkovišti bez platného lístku bude odtaženo PČR

6) uživatel je povinnen parkovat dle pokynů provozovatele

7) na vyhrazeném místě smí parkovat pouze vozidla k tomu určená

8) ideální kombinace s naším Ski Shuttle - pravidelná kyvadlová doprava po Bedřichově